Wednesday, May 13, 2009

PEMBAHaGIAN AL-KALAM
Al-Kalam (kalimat) terbahagi kepada tiga bahagian;
1. Al-Ism (kata nama)
2. Al-Fi’l (kata kerja)
3. Al-Harf (huruf).

PENJELASAN AL-ISM
Al-Ism adalah kalimah yang memiliki makna dengan sendirinya dan tidak ada berkaitan dengan masa, seperti: Muhammad, Ahmad, lelaki, sungai, epal dan sebagainya.
Tanda-tanda al-Ism (علامات الإسـم )
Al-Ism diketahui dengan empat perkara, iaitu:
1. Dengan al-Khafdu (الخفض )
2. Dengan al-Tanwin ) التنوين (
3. Dengan masuknya al-Alif dan al-Lamال ) (
4. Dengan masuknya salah satu huruf daripada al-Harf al-Khafdu[1]

PEMBAHAGIAN AL-ISM DARI SUDUT JENTINA
1. Mudhakkar: pada benda atau sifat dan sebagainya selalu ditandai dengan tidak menambahkan ta` al-marbutah di kalimah. Contohnya:الكِتَابُ ، الْبَابُ ، اْلقَلَمُ , الْجِدَارُ , الْجَمِيْلُ , الْرَاكِعُ dan sebagainya.
2. Muannath: pada benda atau sifat dan sebagainya selalu ditandai dengan menambahkan ta` al-marbutah pada akhir kalimah. Contohnya:اْلكُرَّاسَةُ ، الْمِسْطَرَةُ ، الْجَنَّةُ ، اْلنَّافِذَةُ ، الْجَمِيْلَةُ ، الرَّاكِعَةُ dan sebagainya.
ISIM ISYARAH DENGAN AL-ISM
1. Ism isyarah untuk mudhakkar: (هَـذَا ، ذاَلِكَ )
2. Ism Isyarah untuk muannath: (هَذِهِ ، تِلْكَ )
الجملة :
هَـذَا كِتَابٌ ذَالِكَ قَـلَمٌ
هَـذِهِ نَافِذَةٌ تِلْكَ سَيَّارَةٌ

الإستفهام : ( ما ، ماذا ، أ ، هل )

الحوار :
احمد : مَا هَذَا ؟
محمد : هَـذَا كِتَابٌ / ذَالِكَ قِرْطَاسٌ
احمد : مَا ذَالِكَ ؟
محمد : ذَالِكَ بَابٌ / هَـذَا مِفْتَاحٌ
احمد : أَ هَـذَا كِتَابٌ ؟
محمد : نَعَمْ ، هَـذَا كِتَابٌ
احمد : هَـلْ ذَالِكَ مَكْتَبٌ ؟
محمد : لاَ، هَـذَا كُرْسِيٌّ
: لاَ، بَلْ ذَالِكَ كُرْسِيٌّ
: لاَ، لَيْسَ هَذَا مَكْتَبٌ بَلْ هَذَا كُرْسِيٌّ
احمد : مَا هَـذِهِ ؟
محمد : هَذِهِ كُرَّاسَةٌ / تِلْكَ كُرَّاسَةٌ
احمد : مَاذَا هَذِهِ ؟
محمد : هَذِهِ كُرَّاسَةٌ / تِلْكَ مِسْطَرَةٌ
احمد : مَا تِلْكَ ؟
محمد : تِلْكَ تُفَّاحَةٌ
احمد : أَ هَذِهِ سَبُّوْرَةٌ ؟
محمد : نَعَمْ ، هَذِهِ سَبُّوْرَةٌ / نَعَمْ ، تِلْكَ سَبُّوْرَةٌ
احمد : هَلْ تِلْكَ حَقِيْبَةٌ ؟
محمد : لاَ ، هَذِهِ نَافِذَةٌ
: لاَ ، بَلْ هَذِهِ سَبُّوْرَةٌ
: لاَ ، لَيْسَتْ تِلْكَ حَقِيْبَةٌ بَلْ تِلْكَ سَبُّوْرَةٌ
[1] Huruf al-Khafdhu dinamakan juga dengan Huruf al-Jar iaitu: مِنْ ، إِلىَ ، عَـنْ ، على ، في ، رُبَّ ، بِ ، كَ ، لِ ، dan di antara huruf al-Khafdhu adalah huruf Qasam (sumpah) iaitu: وَ tidak masuk kecuali pada isim yang zahir seperti:و الله ، و التين , و الطور . al-Ba` dan al-Ta`.